Týmový coaching

Efektivní metoda rozvoje týmového potenciálu. Jedná se o obvykle půldenní pracovní setkání kouče s týmem, při kterém tým stanovuje témata a cíle, na kterých chce pracovat a hledá optimální cesty k dosažení výsledků.

Kouč klade otázky, facilituje proces a vytváří prostor pro hledání řešení. Výhodou je plné zapojení všech členů týmu a využití jejich vnitřních zdrojů. Stejně jako u individuálního koučinku kouč nevystupuje jako expert na danou oblast, ale jako expert na nalezení cesty optimálního řešení.

 

Kdy zvolit týmový coaching?

Pokud je cílem zlepšit týmovou spolupráci – nejčastěji řešená témata:

 

Pokud je cílem dosažení konkrétního výstupu – nejčastěji řešená témata: 

 • Řešení konkrétního úkolu/projektu
 • Tvorba podnikové vize
 • Zavedení změny  

Co přináší týmový coaching?

 • Využití potenciálu všech členů týmu
 • Zvýšení sounáležitosti, sladění členů týmu
 • Aktivní zapojení, angažovanost všech členů týmu
 • Posílení týmové i osobní zodpovědnosti
 • Efektivní, jednoznačnou komunikaci
 • Zvýšení výkonnosti
 • Posilování týmové důvěry a sebevědomí týmu
 • Synergický efekt

Počet účastníků: 2-8 osob

Délka trvání: Obvykle půldenní setkání 1x týdně až měsíčně dle aktuálních potřeb týmu a zadavatele, počet setkání 5 až 8 nebo dle aktuální situace